top of page

Základové desky

 

Základové desky v rovinatém terénu (za použití 2 řad ztraceného bednění) realizujeme od 2 800 Kč/m2 bez DPH.
(cena je orientační pro rok 2022 a bude kalkulována dle projektové dokumentace) 
rozsah prací při realizaci základové desky:
- montáž laviček
- výkopové práce s uložením vykopané zeminy do 50 m od realizované základové desky
- vylití základových pasů s vložením ocelových klecí a přípravou prostupů pro instalace 
- vyzdění 1 řady ztraceného bednění (pro zaúhlování a výškové srovnání základové desky)
- provedení ležaté kanalizace pod deskou (s vyústěním 0,5 m vně základové desky)
- položení chrániček pro vstup vody a elektřiny do rodinného domu (stavby)
- zhutněná zavážka pod základovou deskou (vrchní vrstva 10 cm štěrk)
- přišalování základové desky (15 cm) pro zabetonování
- zabetonování základové desky s vložením Kari sítí (6 mm, oka 15 x 15 cm)

 

bottom of page